• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 628
  • 28-07-2015, 14:34

Умова задачі: Залежність швидкості від часу рухомого тіла задана наступною формулою: v = 2 + 0,5t. Опишіть цей рух (вкажіть значення характеризують його величин). Побудуйте графік v (t).

 

Рішення:

Залежність швидкості від часу рухомого тіла задана наступною формулою: v = 2 + 0,5t. Опишіть цей рух (вкажіть значення характеризують його величин). Побудуйте графік v (t).
Рівняння швидкості (назвемо його 1) для рівноприскореного руху має вигляд:

Зіставляючи рівняння, задане за умовою задачі, з рівнянням (1), знаходимо: vo = 2 м / с, a = 0,5 м / с2.

Тіло рухається уздовж осі координат з початковою швидкістю 2 м / с рівноприскорено з прискоренням 0,5 м / с. Знак швидкості «+» вказує на напрямок руху (уздовж вибраної осі координат). Так вектора швидкості і прискорення збігаються, то тіло розганяється. Зупинки не передбачається.

 Для побудови графіка скористаємося аналогією y = b + kx, що  відповідає лінійній функції. Для побудови графіка достатньо двох  точок:

 1) t = 0, v = 2 м / с;
 2) t = 2 c, v = 3 м / с.