• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 420
  • 2-08-2015, 14:06

Умова задачі: З вершини похилої площини, що утворює з горизонтом кут 60°, кидають тіло в горизонтальному напрямку. Якщо через 3,5 с тіло вдарилося об площину, то з якою початковою швидкістю воно було кинуто

 

Рішення:

Висоту польоту тіла H визначимо за формулою:

H = gt2 / 2.
 
Дальність польоту по горизонталі S буде дорівнювати:

S = vot.

Відношення висоти польоту тіла H до дальності польоту по горизонталі S дорівнює:

( gt2 / 2 )• 1 / vot= tg α.

Знаходимо vo:

gt / 2vo = tg α.

vo = gt / 2tg α .

Якщо прийняти g = 10 м/с2, то vo = 10.1 м/с.

Відповідь: початкова швидкість тіла дорівнює 10.1 м/с.