• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 2 263
  • 18-08-2015, 22:23

Умова задачі: Залежність координати від часу для деякого тіла описується рівнянням x = 12t - t2. В який момент часу проекції швидкості тіла на вісь дорівнює нулю ?

 

Рішення : По виду рівняння залежності координати від часу укладаємо, що рух рівноприсорений з негативною проекцією прискорення. Рівняння залежності швидкості від часу має вигляд: v= v-at. Визначаємо значення початкової швидкості v0=12 м/с і прискорення, що дорівнює подвоєному коефіцієнту при t2 (а=4 м/с2).
Отже, рівняння швидкості в нашому випадку має вигляд: v = 12 - 4t . Підставляючи v=0, знаходимо t=3с.