• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 517
  • 27-10-2015, 00:06

Перш за все нагадаю, що для введення і виведення інформації, у Паскалі використовують наступні оператори:

Read (Readln) — введення значень з клавіатури;
Write (Writeln) — виведення результату (і взагалі чого-небудь) на екран.

блок схема решения задачи на паскале

 program Begin1;  var  a, P: real;  begin  write('Введіть a:');  readln(a);  P := 4 * a;  write('P=', p); end.