• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 583
  • 27-10-2015, 00:09

Умова: Дана сторона квадрата a. Знайти його площу S = a2.

Коментар: При вирішенні даної задачі скористаємося функцією sqr. Можна, звичайно, обчислювати квадрат, множачи число само на себе (S=a*a), але при введенні дійсно великих чисел наша програма буде виконуватися набагато довше, ніж при використанні sqr.

Блок - схема

Рішення

 

 program Begin2;  var  a, s: real;  begin  write('Введіть a: ');   readln(a);  s := sqr(a);  write('Площа квадрату -- ', s); end.