• admin
 • Комментариев: 0
 • Просмотров: 708
 • 27-10-2015, 00:11

Умова: Дані сторони прямокутника a і b. Знайти його площу S = a·b і периметр P = 2·(a + b).

Коментар: Так, завдання за своєю суттю проста і подібна попереднім, тому скоріше складемо до неї рішення і перейдемо до наступної.

Блок - схема:

Рішення: 

 program Begin3; var a, b, S, P: real; begin write('Введіть a: '); readln(a); write('Введіть b: '); readln(b); s := a * b; p := 2 * (a + b); write('Площа прямокутника -- ', s, '; Периметр прямокутника -- ', p); end.