• admin
 • Комментариев: 0
 • Просмотров: 475
 • 27-10-2015, 00:14

Умова задачі: Дан діаметр окружності d. Знайти її довжину L = π·d. В якості значення π використовувати 3.14.

Коментар: У вас, напевно, виникає питання π — це константа або переменая? Так як π не змінюється протягом програми, π — константа. Взагалі в Паскалі вже вбудована така константа, але її значення:

Pi = 3.14159265358979.

А так як в умові задачі зазначено, що в якості значення π потрібно використовувати 3.14, то слід оголосити π в розділі опису констант.

Блок-схема:

Рішення:

 program Begin4; const pi = 3.14; var d, L: real; begin write('Введіть діаметр окружності : '); readln(d); L := pi * d; write('Довжина окружності -- ', L); end.