• admin
 • Комментариев: 0
 • Просмотров: 25 459
 • 27-10-2015, 00:17

Умова: Дана довжина ребра куба a. Знайти об'єм куба V = a3 і площа його поверхні S = 6·a2.

Коментар: Для розв'язання задачі використовуємо функцію power(x,a) , де a — ступінь , x — число зводиться до степеня (зрозуміло, використовувати її ми будемо тільки для зведення числа в третю ступінь, квадрат числа раніше знаходимо з допомогою sqr(x) ).

Блок-схема:

Рішення:

 program Begin5; var v, a, s: real; begin write('Введіть значення a: '); readln(a); v := power(a, 3); s := 6 * sqr(a); writeln('Об*єм куба -- ', v); writeln('Площа ребра куба -- ', s); end.