Рекомендуем скачать бесплатные программы с нашего сайтика и рекомендуем последние хорошие фильмы смотреть онлайн у нас на популярном сайте шаблоны dle 10.2 лучшие и бесплатные
Додавання звичайних дробів

З метою наочної демонстрації можливостей використання інтерактивної дошки на уроках математики Вашій увазі пропоную методичну розробку уроку з опорою на дидактичний матеріал "Звичайні дроби", виконаний мною з допомогою ПО Smart Notebook 10.6.

Урок математики із застосуванням здоровьесберегающего компонента в 6-му класі з теми "Дроби. Пропорції"

Цілі уроку: повторення знань і вмінь учнів з теми "Дроби. Пропорції", знайомство з основними видами вітамін. 

Математична модель. Рішення задач за допомогою рівнянь. Індивідуальні особливості будови тіла

Мета: тренувати здатність учнів до переказу умови задачі на математичну мову, до використання відомих способів роботи з математичними моделями, формувати здатність до побудови моделей текстових задач за допомогою введення змінних, повторити і закріпити рішення рівнянь; розвивати вміння формулювати питання для уточнення теми; сприяти збереженню психологічного здоров'я учнів шляхом створення

Урок математики по темі "Розкриття дужок"

Цілі уроку: Відпрацювання навички розкриття дужок у процесі знаходження значень виразів,спрощення виразів, розв'язування рівнянь і задач. Розвиток математичної мови учнів. Розвиток інтересу до предмету.

Дії з натуральними числами

Цілі: Забезпечення засвоєння учнями навичок додавання і віднімання натуральних чисел; закріплення алгоритму арифметичних дій над багатозначними числами; відпрацювання вміння проводити обчислення з десятковими дробами. Розвиток логічного мислення. Виховання естетичних поглядів, розвиток почуття прекрасного.

Урок математики "Дії з десятковими дробами"

Цілі уроку: узагальнення знань учнів про десяткових дробах, закріплення навичок додавання, множення і ділення десяткових дробів на натуральне число, розширення знань учнів про навколишній природі, виховання дбайливого ставлення до неї.

Урок математики "Дії з натуральними числами"

Цілі уроку: 1). Вироблення навичок знаходження значень числових виразів; 2). Закріпити знання ознак подільності на 2, на 5, на 3, на 9 і 10; 3). Розвивати логічне мислення учнів.

Урок математики в 6 класі "Дії з раціональними числами"

Цілі уроку: Узагальнити і систематизувати знання з теми «Дії з раціональними числами». Розвивати пізнавальні інтереси, пам'ять, кмітливість, підвищувати інтерес учнів на основі рішення нестандартних завдань(на краєзнавчому матеріалі). Формувати в учнів позитивну мотивацію навчання.