Рекомендуем скачать бесплатные программы с нашего сайтика и рекомендуем последние хорошие фильмы смотреть онлайн у нас на популярном сайте шаблоны dle 10.2 лучшие и бесплатные
Урок "Ділення десяткового дробу на натуральне число"

Цілі: ввести правило ділення десяткового дробу на натуральне число; формувати вміння користуватися цим правилом; розвивати логічне мислення; виховувати культуру особистості.  

Урок математики у 6-му класі "Дільники і кратні"

Цілі: закріпити вміння знаходження дільників і кратних чисел; розвивати грамотну математичну мову; перевірити знання і вміння учнів з вивченого матеріалу.

Урок математики у 7 класі "Математична карусель"

Мета: розвивати інтуїцію, здогадку, ерудицію і володіння методами математики; пробуджувати математичну допитливість та ініціативу; розвивати стійкий інтерес до математики; виховувати культуру математичного мислення. Розвиваючі завдання: розвиток логічного мислення, мовлення, вміння застосовувати знання в новій ситуації, розширення пізнавальної волі дитини.

Конспект уроку математики у 6 класі "Задачі на відсотки"

Цілі уроку. Навчальні: закріпити навички розв'язування задач на відсотки різного типу, познайомити учнів з методами розв'язування задач на відсотки підвищеної складності. Розвиваючі: розвиток кругозору, мислення, уваги, пам'яті, навичок само - і взаємоконтролю. Виховні: виховання гордості за свою школу, інтересу до вивчення предмета, вміння працювати в парах, у групі.

Урок алгебри в 10-му класі "Задачі оптимального характеру"

Цілі уроку: познайомити учнів з новим типом задач, розв'язуваних диференціюванням; розвивати практичні навички при вирішенні завдань оптимального характеру; виховувати почуття відповідальності, взаємовиручки, культуру ведення дослідження

Урок алгебри в 7 класі "Зведення в ступінь твори і ступеня"

Мета: Узагальнення поняття по темі "Ступінь і її властивості"; закріпити вміння перетворювати числові і буквені вирази, що містять ступінь; розглянути розкладання будь-якого числа на прості множники для знаходження НСД та НСК двох чисел;

Конспект уроку математики "Дії з десятковими дробами"

Цілі уроку: перевірити вміння виконувати дії з десятковими дробами усно і письмово; закріпити та перевірити вміння розв'язувати рівняння і задачі на десяткові дроби; розвивати швидку роботу думки, кмітливість і уважність; розвивати інтерес до математики. виховувати дружні стосунки в класі і почуття співпереживання один одному; розвивати вміння висловлюватися.

Олімпійський урок математики у 5 класі "Дії з десятковими дробами"

Освітня: Закріплення знань та вмінь з даної теми, формування вміння виконувати всі дії з десятковими дробами, застосовувати ці знання при вирішенні задач, рівнянь, прикладів. Виховна: Прилучення учнів до здорового способу життя, виховання всебічно розвиненої особистості, що вміє слухати і чути, допомагати іншому, ставити перед собою цілі і досягати їх; розвивати в них силу волі. Розвиваюча: Розвиток

Урок математики у 5 класі "Десяткові дроби"

Цілі уроку: розвивати вміння розв'язувати приклади на всі дії та завдання з десятковими дробами; продовжувати роботу з розвитку вмінь аналізувати, порівнювати, виділяти головне. виховувати почуття товариства, дисциплінованість, відповідальність, чесність, акуратність і сумлінність.

"Рішення нестандартних завдань"

Цілі: навчальна - знайомство з поняттям "Задача Фермі" розвиваюча - розвиток логічного, творчого мислення шляхом розгляду нестандартних ситуацій, розширення кругозору.