Рекомендуем скачать бесплатные программы с нашего сайтика и рекомендуем последние хорошие фильмы смотреть онлайн у нас на популярном сайте шаблоны dle 10.2 лучшие и бесплатные
Урок біології у 7 класі "Значення комах"

Цілі: Показати негативну роль комах як переносників збудників хвороб людини і паразитів сільськогосподарських тварин. Познайомити учнів з хижими комахами, зменшують чисельність шкідників рослин, з заходами щодо охорони корисних комах. Продовжити формування вміння працювати з навчальним матеріалом. Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, працювати з інструктивними картками, давати

Конспект уроку біології "АТФ та її роль у клітині. Ферменти"

1) Освітні завдання: пригадати з учнями структуру ДНК і РНК; формувати поняття про структуру та функції АТФ, використовуючи роботу з підручником, закріпити вміння користуватися мікроскопом; 2) Виховні завдання: виховувати у школярів акуратність по відношенню до навчального посібника і хорошу поведінку на уроках; 3) Розвиваючі завдання: розвивати логічне мислення через порівняння структури ДНК і

Урок біології в 9 класі «Погляди і гіпотези про походження життя на Землі»

Завдання: Освітні: сформувати поняття життя і властивостей живого організму; сформувати уявлення про походження життя на Землі; про виникнення живого з неживого природним шляхом у процесі тривалого історичного розвитку; Розвиваючі: сприяти засвоєнню сутності сучасних поглядів на походження Землі і появу життя на ній; Виховні: сприяти формуванню комунікативних навичок, формування

Конспект уроку ботаніки «Плоди. Поширення плодів і насіння»

Цілі уроку: 1. Створити умови для самостійного засвоєння які навчаються знань про пристосованості рослин до поширення плодів і насіння в природі і її відносності. 2. Продовжити формування вмінь працювати з натуральними об'єктами та наочними посібниками, порівнювати їх, узагальнювати, робити висновки, об'єктивно оцінювати свої знання. 3. Виховувати культуру спілкування, почуття

Урок-гра у 7 класі "Відносини між тваринами різних видів"

Завдання: Освітня: узагальнити та систематизувати знання учнів про форми відносин між тваринами (хижацтві, паразитизмі, конкуренції, симбіозі), про їх біологічне значення в природі. Розвиваюча: розвивати в учнів мислення, пам'ять, мову, вміння працювати в команді, а так само працювати самостійно. Виховна: продовжити формувати в учнів науковий світогляд і елементи екологічної культури. Методи

Урок-гра у 6 класі "Життєві форми рослин"

Узагальнити та систематизувати знання учнів про класифікації життєвих форм рослин, про різноманітність дерев лісової зони, пустелею, саван, а також вічнозелених тропічних лісів.

Урок біології "Математичні закономірності на біологічних об'єктах"

Використовуючи конкретні приклади, довести взаємозв'язок і можливість використання математичних понять при вивченні біологічних процесів і об'єктів.

Конспект уроку біології "Імунітет"

Сформувати в учнів поняття "імунітет", розкрити особливості формування захисних властивостей організму, познайомити з видами імунітету й механізмом його формування, відновити знання про будову і функції клітин крові, познайомити учнів з досягненнями медицини в області розвитку імунітету.

Конспект уроку "Індивідуальний розвиток організму"

На уроці дається визначення словами: мітоз, мейоз, гамети, зигота, гаметогенез, овогенез, сперматогенез. Учні роблять повідомлення про безстатевому розмноженні; про статевому розмноженні.

Урок біології “Будова легень. Газообмін в легенях і тканинах"

продовжити вивчення дихальної системи, її будова і функцій, пов'язаних з обміном речовин;
показати вплив середовища (склад вдихуваного повітря) на функціонування органів дихання, взаємозв'язок дихальної і кровоносної системи.