Біомаса поверхні суші та океану. Кругообіг речовин і перетворення енергії в біосфер

Мета уроку: · Навчанн. Познайомити учнів з екосистемами ґрунту і світового океану, з закономірностями поширення і концентрації біомаси на нашій планеті, а так само з сутністю кругообігу речовин та перетворення енергії в біосфері, найпростішими циклами міграції атомів і речовин. · Розвинувши. Навчити школярів обґрунтовувати причини нерівномірного розподілу біомаси відображати

Біосфера та властивості біомаси планети Земля

Мета уроку: · Навчальна: В ході уроку сформувати в учнів систему знань про біосферу; властивості біомаси; межах біосфери та фактори їх визначають. · Розвивальні. Розвивати уміння виявляти взаємозв'язок між живою і неживою природою. · Виховні: Виховувати уважне ставлення до досліджуваного матеріалу.

Урок у 10 класі "Основи цитології"

Закріплення необхідного фундаменту для подальшого вивчення органоїдів клітини, а також процесів клітинного метаболізму. Сприяти закріпленню знань учнів по цитології.

Урок біології в 5 класі «Як живляться паразити?»

Продовжити знайомство з різними групами живих організмів за способом живлення, особливостями харчування паразитів; значенням у природі та житті людини.

Урок - лабораторний практикум у 5 класі "Секрети гідропоніки"

Сформувати уявлення про гідропоніці як однієї з сучасних технологій вирощування сільськогосподарських рослин.

Урок біології в 10 класі "Динаміка чисельності популяції"

Вивчити динаміку чисельності популяцій у різних умовах навколишнього середовища. Провести моделювання динаміки чисельності популяцій деяких видів.

Урок біології "Тварини на постаменті"

Розширення кругозору учнів про ссавців тварин, їх ролі в житті людини, прищеплення любові до тварин, формування естетичної культури, виховання громадянської позиції та патріотичних якостей особистості.

Урок-конференція "Життя є спосіб існування білкових тіл"

Закріпити знання учнів про білки як про ВМР (високомолекулярні речовини), на основі знань про будову білків вивчити їх властивості та біологічні функції.

1 2 3 4 5
Предыдущая Следующая