• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 542
  • 16-03-2015, 16:52

Мета уроку:

· Навчальна: В ході уроку сформувати в учнів систему знань про біосферу; властивості біомаси; межах біосфери та фактори їх визначають.

· Розвивальні. Розвивати уміння виявляти взаємозв'язок між живою і неживою природою.

· Виховні: Виховувати уважне ставлення до досліджуваного матеріалу.

Орг. момент. План уроку.Методи активізації розумової діяльності 3-5 хв.Основна частина.

Що таке біосфера? Сукупність всіх живих організмів.

Рослини очистили атмосферу від вуглекислого газу, наповнили її киснем. Як наслідок того багато змін на Землі. В результаті утворилася оболонка заселена живими організмами (біосфера).

Давайте розглянемо в яких сферах життя є біосфера (табл. № 1 стор 30).

Важливо підкреслити, що поняття « біосфера» ввів ще Ж. Б. Ламарк, а вчення про неї розроблено в. І. Вернадським.

Біосфера охоплює верхню частину літосфери, нижню частину атмосфери (табл. № 2 стор 30).

Межі біосфери визначаються природними факторами, що впливають на організми (табл. № 3 стор 31).

Фактори:

· дія ультрафіолетових променів;

· температура земних надр;

· визначає верхня межа життя;

· визначає нижню межу життя.

Між верхньою і нижньою межами біосфери можна виявити величезну різноманітність живих організмів.

Кожна група організмів з моменту появи на планеті внесла внесок у зміни біосфери. Найбільш важливе місце відводиться частини рослинної біомаси (табл. № 4 стор 32).

Для живих організмів характерною особливістю є накопичення та видалення багатьох речовин (кисень, водень, вуглець, калій, кремній і т. д.) і більше 20 елементів. Особливе значення має фотосинтезу для біосфери.Физминутка.Поточний контроль, закріплення матеріалу 5-7 хв.

1. Що таке біосфера?

2. Чим визначаються межі?

3. Яка густина життя?

4. Перерахуйте основні властивості біомаси?

5. Які фактори зовнішнього середовища можуть надавати обмежує вплив на поширення живих організмів на планеті?

6. Чому чисельність різних видів організмів на Землі так неоднакова?Підсумковий контроль, аналіз уроку. Д\3 П. 28, конспект.