• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 1 099
  • 16-03-2015, 16:53

Мета уроку:

· Навчанн. Познайомити учнів з екосистемами ґрунту і світового океану, з закономірностями поширення і концентрації біомаси на нашій планеті, а так само з сутністю кругообігу речовин та перетворення енергії в біосфері, найпростішими циклами міграції атомів і речовин.

· Розвинувши. Навчити школярів обґрунтовувати причини нерівномірного розподілу біомаси відображати взаємозв'язки між організмами всередині екосистеми, а також навчити школярів використовувати знання в процесі роботи.

· Воспит. Сформувати в учнів переконання в тому, що ресурси біосфери не безмежні і потребують охорони.

Орг. Момент. План уроку.Методи активізації розумової діяльності 3-5 хв.Основна частина (новий матеріал)

Розподіл біомаси по планеті не рівномірно. Починаючи від полюсів до екватора біомаса постійно збільшується, а так само змінюється кількість біологічних видів і щільність життя. Табл. № 1.

Але більше всього концентрація живих організмів у грунті. Там у грунті йде жорстоке змагання за володіння простором для життя та розмноження, їжею, киснем. Грунт утворилася як результат дії на гірську породу різних абіотичних і біотичних факторів (температура, сонячні промені, вітер, діяльність організмів, рослин, тварин). Спільноти організмів пов'язані один з одним. Табл. № 2. Але багато видів господарської діяльності людини викликають масову загибель ґрунтових організмів. Вони забезпечують КРУГООБІГ РЕЧОВИН В БІОСФЕРІ.

БІОМАСА СВІТОВОГО ОКЕАНУ (табл. № 3).

Незважаючи на все різноманіття водних мешканців, їх можна умовно поділити на 3 групи, з урахуванням місць проживання в водоймі. Табл. № 4.

Між цими істотами утворюються складні харчові зв'язку (табл. № 5).

ФІТОПЛАНКТОН - трансформатор енергії сонячного випромінювання в енергію хімічних зв'язків органічних сполук тел одноклітинних водоростей.

Потім енергія надходить в тіла тварин. Але все ж ресурси світового океану обмежені.Физминутка.Завдання № 1. Скласти опорний конспект біологічного кругообігу речовин.

Завдання № 2. Як здійснюється біогенна міграція атомів в біосфері?

Завдання № 3. Яке значення мікроорганізмів у кругообігу речовин.

Завдання № 4. Яку роль в кругообігу речовин та використанні енергії сонячного випромінювання відіграють рослини, тварини, мікроорганізми.Поточний контроль, закріплення матеріалу (перевірка розуміння).

Робота за схемами.

1. Що становить біомасу суші?

2. Що становить біомасу океану?

3. Яке вплив людини на біомасу планети?Підсумковий контроль, аналіз уроку.

Д/3 П. 29, 30 завдання.