• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 1 910
  • 2-09-2015, 22:29

Що таке рух? Це завжди зміна чого-небудь. На цьому уроці ви дізнаєтеся, що саме змінюється під час механічного руху і які величини і поняття дозволяють описати механічний рух мовою фізики.

Тема: Взаємодія тіл

Урок: Механічний рух

1. Робимо наступний крок

Ми переходимо до вивчення наступного розділу фізики. Він називається взаємодія тіл. Одне з найважливіших понять, що відносяться до цього розділу, – механічний рух.

Що дозволяє нам судити про те, рухається тіло або спочиває? Якщо тіло змінює своє положення в просторі з плином часу, то говорять, що це тіло рухається.

2. Виявляється, можна одночасно рухатися і спочивати!


Рис. 1. Навіть поети обговорюють питання фізики

Олександр Сергійович Пушкін в одному з своїх віршів так описував рух.

Движенья немає! – сказав мудрець брадатый.

Інший змовчав і став перед ним ходити.

У цьому уривку висвітлено один дуже важливий момент, який потрібно обов'язково враховувати, коли ми розмірковуємо, рухається тіло або спочиває. А саме: щодо якого тіла відбувається або не відбувається рух.

Розглянемо одне і те ж явище – рух автомобіля – з точки зору двох спостерігачів. Якщо перший спостерігач перебуває поза автомобіля, і автомобіль проїжджає повз нього, то з точки зору першого спостерігача (фізики кажуть «щодо першого спостерігача») автомобіль рухається. Але якщо другий спостерігач знаходиться в межах того ж самого автомобіля, наприклад, за кермом, то щодо другого спостерігача автомобіль знаходиться у стані спокою (тобто нерухоме).

Рис. 2. Щодо першого спостерігача рухається автомобіль

 

Рис. 3. Щодо другого спостерігача автомобіль знаходиться у стані спокою

Або, наприклад, учень, який стоїть у класі біля дошки. Він рухається або спочиває? Якщо не давати жодних уточнень, то обидва варіанти відповіді можуть бути правильними. Так відбувається тому, що ми не назвали, щодо чого відбувається (або не відбувається) рух.  Якщо розглядати учня як фізичне тіло відносно класної дошки, то учень спочиває.

Рис. 4. Стоїть біля дошки учень спочиває щодо дошки

Але якщо згадати, що той же учень знаходиться на планеті Земля, а Земля здійснює обертальний рух навколо Сонця, то відносно Сонця учень рухається.

Рис. 5. Планети, в тому числі і Земля з усіма її мешканцями, включаючи учня біля дошки, рухаються навколо Сонця

3. Поняття й величини, що описують механічний рух

Коли тіло рухається, то поступово його положення в просторі відносно інших тіл змінюється.

Тіло, відносно якого розглядається рух, називається тілом відліку.

Можна сказати, що рухоме тіло переходить з одних точок простору в інші. Всі ці точки розташовуються на лінії, у якої є особливу назву.

Лінія, вздовж якої рухається тіло, називається траєкторією.

Якщо траєкторія являє собою пряму лінію, то такий рух тіла називають прямолінійним.

Рис. 6. Приклад прямолінійного руху тіла

Якщо траєкторія являє собою криву лінію, то такий рух називають криволінійним. Наприклад, Земля та інші планети рухаються навколо Сонця по криволінійних траєкторіях.

Рис. 7. Приклад криволінійних рухів

У повсякденному житті нам досить часто вдається бачити траєкторії руху різних тел. Це білий слід, який залишає в небі літак, це слід лиж на снігу, це слід, який залишає собака, що потрапила лапами в калюжу.

Якщо яким-небудь приладом виміряти довжину траєкторії, то ми отримаємо нову фізичну величину – шлях.

Довжина траєкторії називається шляхом.

Шлях зазвичай позначають латинською буквою S. В системі СІ шлях, як і будь-яка довжина, що вимірюється в метрах. Скорочено це позначають так:

Рис. 8. Довжина траєкторії називається шляхом і вимірюється в метрах

Розглянемо ще один приклад механічного руху. Два автомобілі рухаються відносно спостерігача, що знаходиться зовні. Нехай автомобілі рухаються паралельно один одному. Крім того, нехай вони рухаються в одному напрямку і з однаковими швидкостями. Тоді один щодо одного ці автомобілі знаходяться в стані спокою.

Рис. 9. Рух з рівними швидкостями по паралельних траєкторіях

4. Повне визначення механічного руху

Тепер, знаючи, що

- будь-який рух є зміна;

- у разі механічного руху змінюється положення тіла в просторі;

- положення тіла завжди розглядається відносно іншого тіла (спостерігача);

- для зміни стану необхідно певний час,

можна дати наступне визначення механічного руху.

Механічним рухом називається зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з плином часу.

 

Список літератури

1. Перышкин А. В. Фізика. 7 кл. – 14-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2010.

2. Перышкин А. В. Збірник задач з фізики, 7 – 9 кл.: 5-е изд., стереотип. – М: Видавництво «Іспит», 2010.

3. Лукашик в. І., Іванова О. В. Збірник задач з фізики для 7 – 9 класів загальноосвітніх установ. – 17-е изд. – М: Просвітництво, 2004.