• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 1 265
  • 6-09-2015, 20:14

Причиною зміни швидкості тіла є дія на нього іншого тіла, точніше, взаємодія тел. Але як описати взаємодію тіл кількісно? У ході цього уроку ви дізнаєтесь, що фізична величина, що описує взаємодію тіл, називається силою. Також ви познайомитеся з одним з видів сил – силою тяжіння.

Тема: Взаємодія тіл

Урок: Сила. Сила тяжіння 

1. Сила – міра взаємодії тіл

Коли тіла взаємодіють одне з одним, то їх швидкість може змінюватися. Тіло може почати рух, зупинитися, змінити напрямок свого руху. При цьому ми часто навіть не згадуємо, яке з тіл надало дію на дане тіло. Ми просто говоримо, що швидкість тіла змінилася під впливом сили.

Сила – це фізична величина, що характеризує дію одного тіла на інше.

Існує чотири ознаки того, що на тіло діє сила.

1. Біля тіла може змінитися значення швидкості.

2. Біля тіла може змінитися напрямок руху.

3. Може змінитися розмір тіла.

4. Може змінитися форма тіла.

Зверніть увагу, що швидкість може змінюватися не лише тіла, а лише в деяких його частин. Але це означає, що змінюється відстань між окремими частинами тіла, тобто змінюється його розмір і форма. Такий процес називається деформацією тіла.

Деформація – це зміна взаємного положення частинок тіла, пов'язане з їх переміщенням один щодо одного.

Рис. 1

Крім того, швидкість – векторна величина. Тому як зміна величини швидкості, так і зміна її напрямки означає зміну вектора швидкості. Тому всі чотири перераховані вище ознаки дії сили можна звести до одного.

Під дією сили відбувається зміна швидкості всього тіла або його частин.

2. Сила тяжіння

Розглянемо, як рухається тіло, кинуте горизонтально. Звернемо увагу на те, що траєкторія руху кульки – не пряма лінія, а величина швидкості кульки не залишається постійною. Це означає, що на кульку діє сила. Що це за сила?

Рис. 2. Рух кинутого горизонтально кульки – це рух з змінюється за величиною і напрямком швидкістю

Всі тіла, що знаходяться на поверхні Землі і поблизу неї, притягуються до Землі. Людина, подпрыгнувший над поверхнею Землі, предмет, підняте над поверхнею Землі, літак, що летить над Землею, штучний супутник, що рухається по орбіті навколо Землі, і навіть Місяць, – всі ці тіла притягаються до Землі. Силу цього тяжіння називають силою тяжіння.

Силою тяжіння називається сила, з якою всі тіла притягуються до Землі.

Різні тіла притягаються до Землі з різною силою. Чим більше маса тіла, тим більша сила тяжіння діє на нього.

Сила може бути більше і менше. Отже, сила – це фізична величина. Крім того, у сили є напрямок. Наприклад, сила тяжіння спрямована вертикально вниз (до центру Земної кулі).

Рис. 3. «Вниз» – це напрямок до центру Землі

Отже, сила – векторна величина. Вона позначається символом (від англійського слова «force», що означає «сила»). Одиницею вимірювання сили в системі СІ є ньютон (Н). Детальніше про одиниці виміру сили, і про приладі для її вимірювання піде мова на наступних уроках.

3. Сила всесвітнього тяжіння

Земля не тільки притягує до себе всі тіла, але і всі тіла притягають до себе Землю.

Двічі на добу на морях і океанах піднімаються хвилі. Вони називаються приливними хвилями. Причина їх виникнення – тяжіння Землі і її водної оболонки Місяцем.

Рис. 4. Припливи пояснюються взаємодією Місяця і водної оболонки Землі

Отже, всі тіла взаємодіють один з одним. Сила, яка є мірою цієї взаємодії, називається силою всесвітнього тяжіння.

Англійський фізик Ісаак Ньютон стверджував, що всі тіла у Всесвіті притягуються одне до одного. Він встановив також, що чим більше маса взаємодіючих тіл, тим більше сила, з якою вони взаємодіють. Ньютон також встановив, що, чим більше відстань між тілами, тим сила їх взаємодії менше.

Таким чином, сила тяжіння – приватний випадок сили всесвітнього тяжіння.

4. Висновок

Отже, взаємодія тіл описується з допомогою векторної фізичної величини, яка називається силою. Сила є причиною зміни швидкості всього тіла або його частин (у другому випадку тіло деформується). На всі тіла, що знаходяться на поверхні Землі або поблизу неї діє одна з різновидів сили – сила тяжіння. Сила тяжіння – одне з проявів сили всесвітнього тяжіння, властивості якої відкрив Ісаак Ньютон. 

 

Список літератури

1. Перышкин А. В. Фізика. 7 кл. – 14-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2010.

2. Перышкин А. В. Збірник задач з фізики, 7 – 9 кл.: 5-е изд., стереотип. – М: Видавництво «Іспит», 2010.

3. Лукашик в. І., Іванова О. В. Збірник задач з фізики для 7 – 9 класів загальноосвітніх установ. – 17-е изд. – М: Просвітництво, 2004.