• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 2 285
  • 10-09-2015, 00:38

Контрольна робота за темою «Електростатика» 10 клас.
Варіант 1. 

1. За якою з наведених нижче формул можна розрахувати в СІ модуль напруженості електростатичного поля точкового заряду q, що знаходиться в однорідному ізотропному діелектрику? 
а) Е = б) Е = в) Е = р) Е = 
2. В результаті тертя об хутро ебонітовий паличка придбала негативний заряд q1 = - 8,2 нКл. Визначте заряд q2 на шматочку хутра. 

3. Точковий заряд q = 10 нКл, що знаходиться в деякій точці електростатичного поля, володіє потенціальною енергією W = 10 мкДж. Визначте потенціал φ цієї точки поля. 

4. Визначити ємність і заряд плоского слюдяного конденсатора з площею обкладок S = 36 см2 кожна, які знаходяться на відстані d = 1,4 мм, якщо напруга між обкладками конденсатора U = 300 Ст. 

5. Два невеликих тіла, що містять n = 500 «надлишкових» електронів кожне, що знаходяться в гліцерині. Визначте відстань r між тілами, якщо вони взаємодіють з силою F = 0,9 мН. 

6. Однойменні заряди q1 = 40 нКл і q2 = 10 нКл знаходяться в повітрі на відстані l = 10 см один від одного. Визначте потенціал електростатичного поля φ, створеного цими зарядами в точці, яка віддалена на відстань r1= 12 см від першого заряду і на відстань r2 = 6 см від другого. 

7. Два маленьких кульки масами m1 = m2 = 5 г підвішені на шовкових нитках довжиною l = 0,6 м кожна, прикріплених до одного гачка. Після того як кулькам повідомили рівні однойменні заряди q1 = q2 = q0, вони розійшлися так, що кожна нитка відхилилася від вертикалі на кут α = 300. Визначте заряди кульок. 

8. Батарею з трьох конденсаторів зарядили до напруги U = 200 Ст. Визначте ємність С1 першого і енергію W2 другого конденсатора, якщо заряд батареї q = 0,6 мКл, а ємності другого і третього конденсаторів С2 = 8 мкФ, С3 = 4 мкФ. 

Варіант 2. 

1. Фізична скалярна величина, що визначається відношенням роботи електростатичних сил при переміщенні електричного заряду з однієї точки в іншу до числового значення цього заряду, називається: 
а) Напруженістю електростатичного поля; 
б) Потенціалом електростатичного поля; 
в) Різницею потенціалів між точками електростатичного поля; 
г) Щільністю енергії електростатичного поля. 

2. Водяна крапля з електричним зарядом +q з'єдналася з іншого краплею, яка володіє зарядом –q. Визначте заряд q0 утворилася краплі. 

3. Визначте, на якій відстані r знаходяться в повітрі два рівних різнойменних точкові заряди q1 = q2 = 1 мКл, якщо сила електростатичної взаємодії між ними F = 9 мН. 

4. Визначте ємність і напруга між обкладками плоского слюдяного конденсатора з площею обкладок S = 1 дм2 кожна, які знаходяться на відстані d = 1 мм, якщо заряд конденсатора q = 50 нКл. 

5. Дві кульки, розташованих в трансформаторному маслі на відстані r = 10 см один від одного, мають однакові негативні заряди і взаємодіють з силою F = 0,23 мН. Визначте кількість «зайвих» електронів n на кожній кульці. 

6. Два точених рівних за модулем різнойменних заряду q1 = q2 = 2 мКл знаходяться в повітрі на відстані l = 1 м один від одного. Визначте напруженість поля Е в точці, що знаходиться на відстані r = 50 см від кожного заряду. 

7. Кульки електроскопа масою m = 0,2 г кожен незаряженном змозі вільно висять на нитках довжиною l = 10 см кожна, стикаючись один з одним. Визначте, на який кут розійдуться нитки, якщо кожному з кульок повідомити заряд q = 15 нКл. 

8. Два металевих кулі радіусами R1 = 15 мм і R2 = 45 мм, заряджені до потенціалів φ1 = 90 В і φ2 = 20 В, з'єднують провідником. Нехтуючи ємністю з'єднувального провідника, визначте заряди кульок q1 і q2 після їх з'єднання. 

Варіант 3. 

1. За якою з наведених нижче формул можна розрахувати в СІ потенціал електростатичного поля точкового заряду q, що знаходиться в однорідному ізотропному діелектрику? 
а) φ = б) φ = в) φ = р) φ = E(d1 – d2). 

2. Позитивний точковий заряд q переміщається в неоднорідному електростатичному полі З точки с в точку D по різних траєкторіях. При переміщенні по якій з траєкторій робота сил поля більше? 

а) За першою; 
б) За другою; 
в) За третьою; 
г) Робота сил поля при 
переміщення заряду по 
різних траєкторіях однакова. 

3. Плоского конденсатора ємністю С = 500 пФ повідомлений заряд q = 2 мКл. Визначте напругу U між обкладками конденсатора. 

4. На якій відстані r один від одного потрібно розташувати два точкових однойменних заряду q1 = 5 нКл і q2 = 6 нКл в гасі, щоб вони відштовхувалися з силою F = 120 мкН? 

5. Два однакових металевих кульки, що мають заряди q1 = +150 нКл і q2 = -60 нКл, призвели до зіткнення, а потім розсунули на відстань r = 10 див. Визначте силу взаємодії F між кульками після зіткнення. 

6. У двох протилежних вершинах квадрата зі сторонами а = 20 см знаходяться різнойменні заряди q1 = q2 = 50 нКл. Визначте напруженість електростатичного поля Е в центрі квадрата. 

7. На шовкових нитках довжиною l = 60 см кожна висять, стикаючись один з одним, два однакових кульки масою m = 0,8 м кожен. Після того як кулькам повідомили рівні однойменні заряди, вони розійшлися на відстань 5 див. Визначте заряди кульок. 

8. Три однакових однойменних точкові заряди q1 = q2 = q3 = q0 знаходяться у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 2а. Яку роботу А потрібно зробити для того, щоб розташувати заряди в одну лінію на відстані а один від одного? 

Варіант 4. 

1. Ємність плоского конденсатора, простір між обкладками якого заповнений діелектриком з діелектричною проникністю ε, СІ визначається за формулою: 
а) б) ; в) г) 

2. На якому з графіків зображена залежність потенціалу поля φ точкового заряду q на відстані r? 

3. Сила електростатичної взаємодії між двома рівними однойменними точковими зарядами, що знаходяться в гліцерині на відстані r = 2 см один від одного, F = 2 мН. Визначте, чому дорівнюють ці заряди q. 

4. Два заряди q1 = q2 = 40 нКл, розділені шаром слюди товщиною d = 1 см, взаємодіють із силою F = 18 мН. Визначте діелектричну проникність ε слюди. 

5. Два однакових металевих кульки заряджені однойменно так, що заряд одного з них k = 5 разів більше іншого. Кульки призвели до зіткнення і розсунули на колишнє відстань. У скільки разів n змінилася по модулю сила їх взаємодії? 

6. Різнойменні заряди q1 = +20 нКл і q2 = -30 нКл знаходяться в повітрі на відстані l = 40 см один від одного. Визначте потенціал електростатичного поля φ, створеного цими зарядами, в точці, яка віддалена на відстань r1 = 30 см від першого заряду і на відстань r2 = 50 см від другого. 

7. Два маленьких кульки масами m1 = m2 = 5 г підвішені на шовкових нитках довжиною l = 40 см кожна, прикріплених до одного гачка. Після того як кулькам повідомили рівні однойменні заряди q1 = q2 = q0, вони розійшлися на відстань r = 5 див. Визначте заряди кульок. 

8. Плоский повітряний конденсатор ємністю С зарядили до напруги U і відключили від джерела. Якою енергією W буде мати заряджений конденсатор після заповнення простору між його обкладками рідиною з діелектричною проникністю ε?