• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 7 702
  • 10-09-2015, 00:44

Теплові явища. 8 клас контрольна
«Теплові явища» 

В – 1. 

1. В яких одиницях вимірюється питома теплоємність речовини? 

А. Дж/кг Б. Дж/кг∙оС Ст. Дж Р. кг 

2. За якою з формул визначається кількість теплоти, що виділилася при згорянні палива? 
А. Б. В. Г. 

3. Для плавлення 2 кг міді, взятої при температурі плавлення, знадобилося 420 кДж теплоти. Визначте питому теплоту плавлення міді. 

4. На однакових пальниках нагрівається вода, мідь і залізо рівної маси. Вкажіть, який графік побудований для води, який для міді та для заліза. 


5. Маса срібла 10 р. Скільки енергії виділиться при його кристалізації і охолодження до 60оС, якщо срібло взято при температурі плавлення? 

6. При виході з річки ми відчуваємо холод. Чому? 

7. У калориметре знаходиться 0,3 кг води при температурі 20оС. Яку масу води з температурою 40оС потрібно додати в калориметр, щоб встановилася температура дорівнювала 25оС? Теплоємність калориметра знехтувати. 

8. Визначте к. п. д. двигуна трактора, яким для виконання роботи 1,89∙106 Дж знадобилося 1,5 кг палива з питомою теплотою згоряння 4,2∙106 Дж/кг 

9. У залізній коробці масою 300 г хлопчик розплавив 200 г олова. Яка кількість теплоти пішла на нагрівання коробки і плавлення олова, якщо початкова температура їх була дорівнює 32оС? 
В – 2. 

1. В яких одиницях вимірюється кількість теплоти? 

А. Дж/кг Б. Дж/кг∙оС Ст. Дж Р. кг 

2. За якою з формул визначається кількість теплоти, выделившееся при конденсації пари? 
А. Б. В. Г. 

3. На нагрівання залізної деталі від 20оС до 220оС витрачено 92 кДж теплоти. Визначте масу деталі. 

4. Три тіла рівної маси з питомими теплоемкостями, 2с та 3с нагрілися під дією одного нагрівача на однакове число градусів. Яке з тіл нагрілося повільніше? 

5. Скільки енергії необхідно для плавлення шматка свинцю масою 500 г, взятого при температурі 27оС? 

6. В якому взутті більше мерзнуть ноги взимку: у просторій або тісної? Чому? 

7.В скляний стакан масою 0,12 кг при температурі 15оС налили 0,2 кг води при температурі 100оС. При якій температурі встановиться теплове рівновагу? Втратами теплоти знехтувати. 

8. Визначте к. п. д. вагранки, що працює на коксі, якщо коксу витрачається 300 кг, а сірого чавуну розплавляється 1,5 т при початковій температурі 20оС. 

9. Щоб охолодити 5 кг води, взятої при 20оС до 8оС, у воду кидають шматочки льоду, які мають температуру 0оС. Яку кількість льоду потрібно для охолодження води? 
В – 3. 

1. В яких одиницях вимірюється питома теплота плавлення? 

А. Дж/кг Б. Дж/кг∙оС Ст. Дж Р. кг 

2. За якою з формул визначається кількість теплоти, необхідне для нагрівання речовини? 
А. Б. В. Г. 

3. Яку кількість теплоти необхідно для перетворення в пар 2 кг води, що має температуру 100 ° с? 

4. Три тіла рівної маси з питомими теплоемкостями, 2с та 3с нагрілися під дією одного нагрівача на однакове число градусів. Яке з тіл нагрілося швидше? 

5. Скільки енергії витрачено на нагрівання води масою 750 м від 20оС до кипіння і подальше утворення пара масою 250 г? 

6. Перш ніж налити в склянку окріп, опускають в склянку чайну ложку. Поясніть, для чого це роблять? 

7. Срібну ложку масою 50 г опустили в посудину, що містить 250 г води при температурі 90оС. Визначте питому теплоємність срібла, якщо початкова температура ложки 30оС. Теплоємністю посудини знехтувати. 

8. На спиртівці нагріли 224 г води від 15оС до 75оС і при цьому спалили 5 г спирту. Визначте к. п. д. спиртівки. 

9. У воду масою 600 г, взятої при температурі 60оС, кидають 10 г льоду при температурі 0оС, який перетворюється у воду. Знайдіть температуру води, встановлену після танення льоду. 
В – 4. 

1. В яких одиницях вимірюється питома теплота пароутворення речовини? 

А. Дж/кг Б. Дж/кг∙оС Ст. Дж Р. кг 

2. За якою з формул визначається кількість теплоти, необхідної для плавлення речовини? 
А. Б. В. Г. 

3. При нагріванні 2 кг бронзи на 20оС витрачено 7600Дж теплоти. Яка питома теплоємність бронзи? 

4. На рисунку наведено графіки нагрівання та кипіння рідин однакової маси: води, спирту і ефіру. Визначте, який графік побудований для води, який для спирту і будь – для ефіру. 


5. Скільки енергії необхідно для плавлення залізного брухту масою 4 т, якщо початкова температура заліза 39оС? 

6. Як утворюються бризи? 

7. У ванні змішали 39 літрів води при температурі 2оС і 21 літр води при температурі 60оС. Визначте сталу температуру. Втратами тепла на нагрівання ванни знехтувати. 

8. Скільки коксу потрібно для плавлення 4 тонн чавуну, взятого при температурі 30оС, якщо к. п. д. вагранки 12%? 

9. Пар масою 0,7 кг при температурі 100оС впускають в холодну воду, взяту в кількості 12 кг Температура води після впуску в неї пара піднімається до 70оС. Визначте початкову температуру води.