• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 2 051
  • 14-09-2015, 20:56

Варіант 1 
1. Швидкість поширення електромагнітної хвилі при переході з вакууму в-рую середу: 
А) збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться; г) стане рівною нулю. 
2. Визначте швидкість світла V в речовині з абсолютним показником заломлення n=1,2. 
3. На дифракційну решітку має 100 штр/мм падає світло з довжиною хвилі 550 нм. Визначте кут, під яким спостерігатиметься максимум другого порядку. 
4. Максимум четвертого порядку розташований на відстані 3,7 см від центрального, при-ніж відстань від екрана до дифракційної решітки 3,2 м. розрахуйте довжину хвилі па-дає світла, якщо дифракційна решітка має 200 штр/мм 
5. На дифракційну решітку з періодом 4 мкм падає монохроматична хвиля. Най-дитя довжину хвилі, якщо кут між дифракційними максимумами третього і четвертого порядку .

Варіант 2 
1. Довжина електромагнітної хвилі при переході з вакууму в деяку середу: 
А) збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться; г) стане рівною нулю. 
2. Визначте абсолютний показник заломлення рідини, якщо довжина хвилі в ній нм, а у вакуумі нм. 
3. Визначте довжину хвилі падаючого світла на дифракційну решітку, якщо вона має 150 штр/мм, При цьому на екрані максимум другого порядку спостерігається під кутом . 
4. Світло падає на дифракційну решітку. Визначте відстань між максимумом другого порядку і центральним максимумом, якщо довжина хвилі падаючого світла дорівнює 300 нм. Відстань від екрана до решітка 2 м, решітка має 100 штр/мм 
5. На дифракційну гратку падає біле світло. Визначте період гратки, якщо в правлінні співпадають максимуми двох ліній: нм нм.