• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 3 434
  • 14-09-2015, 21:20

В – 1. 

В яких одиницях вимірюється внутрішня енергія тіла? 
А. Дж; Б. Дж/с; В. Дж/кг∙с; Р. Вт. 

При випаровуванні рідина охолоджується. Це обумовлено тим, що ... 
А. ... рідину покидають самі легкі частинки. 
Б. ... маса рідини зменшується. 
Ст. ... рідину залишають частинки з найбільшою кінетичною енергією. 
Р. ... рідину покидають самі повільні частинки. 

Яку кількість теплоти треба затратити, щоб нагріти чавунну сковороду масою 300 м від 20оС до 270оС? 

Твердим або рідким буде свинець при температурі 300 ос? Цинк при 450оС? Алюміній при 650 o с? 

Наскільки зростає внутрішня енергія 2 кг олова, взятого при 12оС, якщо його розплавити? Побудуйте графік цього процесу. 

Для того, щоб нагріти в самоварі 6 кг води від 12оС до кипіння, потрібно спалити 0,15 кг деревного вугілля. Визначте к. п. д. самовара. 

Металевий предмет масою 200 г, попередньо нагріте в киплячій воді до 100оС, опущений у воду, маса якої 400 г і температура 22оС. Через деякий час температура води стала рівною 25оС. Яка питома теплоємність металу? 

Яку кількість льоду можна розплавити теплоти, що виділилася при конденсації 2 кг стоградусного пара і охолодженні утворилася води до 0оС? 

Алюмінієвий чайник масою 400 г, в якому знаходиться 2 кг води при 10оС, поміщають на газовий пальник з к. п. д. 40%. Яка потужність пальника, якщо через 10 хв вода закипіла, причому 20 г води википіло? 

В – 2. 

За якою з формул визначається кількість теплоти, витраченої на плавлення речовини? 
А. Q = mc∆t; Б. Q = mq; Ст. Q = mλ; Р. Q = mL. 

Внутрішня енергія – це ... 
А. ... енергія, яка визначається взаємним розташуванням взаємодіючих тіл або частин одного і того ж тіла. 
Б. ... енергія руху і взаємодії частинок, з яких складається тіло. 
Ст. ... енергія, якою володіє тіло внаслідок свого руху. 
Р. ... Правильна відповідь не наведено. 

Визначте енергію, необхідну для перетворення в пар 1 кг ефіру при температурі 35оС.

В якому стані знаходиться повітря при температурі -259оС? Ртуть при температурі 400 о с? Нафталін при температурі 100оС? 

Розміри кімнати 5x4x3 м. Скільки потрібно, щоб підвищити температуру повітря в кімнаті на 5оС? 

На скільки градусів можна нагріти 10 кг води при спалюванні 0,5 кг деревного вугілля, якщо к. п. д. встановлення 40%. 

Мідна гиря масою 500 г нагріта до 200оС і поставлена на кригу. Яку кількість льоду розплавить гиря при охолодженні до 0оС? 

Скільки теплоти пішло на приготування в полярних умовах питної води з 5 кг льоду, взятого при температурі 15оС, якщо температура води повинна бути рівною 20оС? 

Чайник місткістю 1,2 л заповнили водою при температурі 15оС і поставили на плиту. Яка кількість теплоти пішла на нагрівання і кип'ятіння води, якщо після зняття з плити у результаті випару об'єм води в кавнику став на 50 см3 менше? 


В – 3. 

В яких одиницях вимірюють кількість теплоти? 
А. Дж; Б. Дж/с; В. Дж/кг; Р. Дж/(кг∙с). 

Внутрішню енергію можна змінити ... 
А. ... тільки вчиненням роботи. 
Б. ... тільки теплопередачею. 
Ст. ... вчиненням роботи і теплопередачею. 
Р. Внутрішню енергію змінити не можна. 

На скільки градусів нагріється цинкова деталь масою 40 г, якщо їй повідомити 760 Дж енергії? 

В якому стані знаходиться кисень при температурі –215 o с ? Ртуть при температурі 40оС? Олово при температурі 230оС? 

Маса срібла 10 р. Скільки енергії виділиться при його кристалізації і охолодження до 60оС, якщо срібло взято при температурі плавлення? 

Скільки торфу потрібно спалити для нагріву 3 кг води від 20оС до кипіння, якщо к. п. д. встановлення 40%? 

В посудину з водою, масою 5 кг при температурі 7оС, опустили болванку масою 3 кг нагріту до 540оС. В результаті температура води встановилася 40оС. З якого матеріалу виготовлена болванка? 

Автомобіль витратив 5 кг бензину з теплотою згоряння 4,6∙107 Дж/кг. Визначте к. п. д. двигуна внутрішнього згорання, якщо за цей час він зробив корисну роботу, що дорівнює 6,9∙107 Дж. 

Суміш, що складається з 5 кг льоду і 10 кг води, при загальній температурі 0оС потрібно нагріти до 100оС. Визначте необхідну кількість теплоти. 

В – 4. 

За якою з формул визначається кількість теплоти на пароутворення речовини? 
А. Q = mc∆t; Б. Q = mq; Ст. Q = mλ; Р. Q = mL. 

В теплових двигунах ... 
А. ... механічна енергія повністю перетворюється у внутрішню енергію. 
Б. ... внутрішня енергія палива повністю перетворюється в механічну енергію. 
Ст. ... внутрішня енергія палива частково перетворюється в механічну енергію. 
Р. ... внутрішня енергія палива частково перетворюється у внутрішню енергію. 

Скільки енергії потрібно для плавлення шматка свинцю масою 500 г, взятого при температурі 327оС. 

В якому стані знаходиться азот при температурі 200оС? Залізо при температурі 159оС? Спирт при температурі 40оС? 

Скільки теплоти потрібно, щоб розплавити 6 кг льоду, що знаходиться при температурі –10оС? 

До якої температури можна нагріти 3 кг води, взятої при 0оС, за рахунок тепла, отриманого від згоряння деревних чурок масою 100 г, якщо к. п. д. установки 60%? 

На скільки градусів нагріється 10 кг води теплотою, що виділяється при конденсації 1 кг пара? 

Визначте к. п. д. двигуна трактора, яким для виконання роботи 1,89∙106 Дж знадобилося 1,5 кг палива з теплотою згоряння 4,2∙106 Дж/кг. 

Мідна каструля, має масу 500 г, містить 1 кг води при температурі 20оС. Скільки води при 100оС потрібно долити в каструлю, щоб температура суміші вийшла 50оС?