• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 675
  • 14-09-2015, 22:09

1. Виберіть правильне твердження. 

А. Тільки тверді тіла, що складаються з молекул. 
Б. Тільки рідини складаються з молекул. 
Ст. Тільки гази складаються з молекул. 
Р. Всі тіла складаються з молекул. 

2. Чи відрізняються чимось молекули твердого йоду і молекули газоподібного йоду. 

А. Не відрізняються. Р. Молекули твердого тіла більше молекул газу. 
Б. Відрізняються формою. Д. Молекули твердого тіла менше молекул газу. 
Ст. Відрізняються числом атомів. 

3. Проміжки між молекулами рідини і молекулами твердого тіла при одній і тій же температурі. 

А. Однакові. 
Б. Неоднакові: проміжки між молекулами рідини більше, ніж між молекулами твердого тіла. 
Ст. Неоднакові: проміжки між молекулами рідини менше, ніж між молекулами твердого тіла. 
Р. Неоднакові: проміжки між молекулами рідини можуть бути і більше і менше, ніж між молекулами твердого тіла. 

4. В яких середовищах відбувається дифузія? 

А. Тільки в газах. Д. В рідинах і твердих тілах. 
Б. Тільки в рідинах. Е. В газах і твердих тілах. 
Ст. Тільки у твердих тілах. Ж. В газах, рідинах і твердих тілах. 
Р. В газах і рідинах. 

5. Змінюється швидкість руху молекул при підвищенні температури речовини? 

А. Не змінюється. Ст. Збільшується. 
Б. Зменшується. Р. Змінюється тільки у молекул газів. 
Д. Змінюється тільки у молекул газів і рідин. 

6. Які швидкості руху молекул рідини і молекул газу при одній і тій же температурі? 

А. В рідинах швидкість руху молекул менше, ніж у газах. 
Б. Однакові. 
Ст. В рідинах швидкість руху молекул більше, ніж у газах. 

7. В холодній або гарячій солоній воді швидше просаливаются помідори? 

А. В холодній. Б. В гарячій. В. З однаковою швидкістю. 

8. Що відбувається при склеюванні дерев'яних виробів? 

А. Молекули клею притягаються до молекул дерева. 
Б. Молекули дерева притягуються один до одного і клей не грає ролі. 
Ст. Молекули клею проникають у проміжки між молекулами дерев