• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 316
  • 14-09-2015, 22:16

Конспект до уроку фізики "Електромагнітні явища"
Урок проводиться в 9 класі. Узагальнюються знання основних понять теми, відпрацьовуються навички застосування правил 
Аналіз уроку 
Клас: 9 
Предмет: фізика 
Тема: Узагальнюючий урок з теми «Електромагнітні явища» 
1. «Електромагнітні явища » – одна з важливих теам в курсі фізики 
2. Реальні навчальні можливості учнів даного класу мною враховувалися, виходячи з вікових особливостей. При плануванні уроку, я спиралася на такі індивідуальні характеристики учнів, як мобільність, висока емоційність, бажання йти на контакт, допитливість 
3. Цілі уроку: 
Освітня: 
1. систематизувати, узагальнити та закріпити знання, вміння і навички учнів, при вирішенні конкретних вправ і завдань з даної теми; 
2. ознайомлення з інформацією з додаткової літератури; 
Розвиваюча: 
1. сприяти розвитку уяви, творчої активності учнів, а також пам'яті, уваги, логічного мислення; 
2. перевірити ступінь засвоєння учнями матеріалу; 
3. узагальнити і систематизувати знання шляхом створення умов для інтелектуального розвитку особистості дитини на уроці; 
4. розвивати культуру мовлення 
Виховна: 
1. виховувати доброзичливе ставлення до колективу і оточуючих; 
2. Виховувати у дітей інтерес до предмету 
Завдання уроку: 
1. Узагальнення і закріплення теми “Електромагнітні явища», використовуючи різні види роботи. 
2. Закріплення вмінь використовувати отримані знання на практиці; 
3 Формування вмінь самостійно працювати 
Тип уроку: узагальнюючий урок , урок закріплення і вдосконалення знань. 
Обладнання: комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація 
Структура уроку характерна для даного типу і виду уроку і раціональна для досягнення поставлених цілей. 
При плануванні уроку «Електромагнітні явища» я звертала увагу на практичну спрямованість, доступність, виділення головного у змісті, високу інформованість, швидкий темп, розвиток навичок самостійної роботи, використання технічних засобів навчання. 
6. Методичні прийоми: у зв'язку з тим, що дана організація уроку цікава й клас за своєю підготовленості зможе взяти активну участь у навчальній діяльності, було обрано поєднання таких засобів і методів роботи: проблемний, ілюстративний, частково-пошуковий 
7. Форми навчання: самостійна робота, робота з картками з самопроверкой, робота з наочним матеріалом 
Таке поєднання форм робить урок закріплення і вдосконалення знань динамічніше, цікавіше, не дає накопичуватися втоми, одноманітності. 
8. Контроль засвоєнь знань умінь і навичок був передбачений у вигляді карток-завдань. 
9. На уроці доцільно використовувалися можливості комп'ютерного кабінету, мультимедійного проектора і зробленої мною презентації уроку. 
10-11. Висока працездатність і доброзичлива психологічна атмосфера на уроці підтримувалася за рахунок різноманітності завдань, за рахунок постійної зміни наочності, емоційної подачі матеріалу, зміни діяльності та темпу уроку. 
12.Час на різних етапах уроку використовувалася раціонально. 
13. Були продумані наступні запасні варіанти для непередбачених ситуацій: плакати із завданнями, малюнки та фотографії . 
14.Я думаю, що мені вдалося реалізувати всі поставлені цілі і завдання. 
Урок-узагальнення з теми «Електромагнітні явища» 
Цілі уроку: 
Освітня: 

систематизувати, узагальнити та закріпити знання, вміння і навички учнів, при вирішенні конкретних вправ і завдань з даної теми; 

ознайомлення з інформацією з додаткової літератури; 
Розвиваюча: 

сприяти розвитку уяви, творчої активності учнів, а також пам'яті, уваги, логічного мислення; 

перевірити ступінь засвоєння учнями матеріалу; 

узагальнити і систематизувати знання шляхом створення умов для інтелектуального розвитку особистості дитини на уроці; 

розвивати культуру мовлення 
Виховна: 

виховувати доброзичливе ставлення до колективу і оточуючих; 

Виховувати у дітей інтерес до предмету 
Завдання уроку: 

Узагальнення і закріплення теми “Електромагнітні явища», використовуючи різні види роботи. 

Закріплення вмінь використовувати отримані знання на практиці; 
3 Формування вмінь самостійно працювати 
Х І Д У Р О К А. 
1. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ. 
-Тема сьогоднішнього уроку «Узагальнення з теми « Магнітні явища»».Ми з вами повинні згадати всі поняття, закони, які пов'язані з цією темою. 
Наш урок пройде у формі усного журналу. Хочеться, щоб, слухаючи виступи своїх товаришів, ви б згадали все те, про що ми з вами говорили. 
Увага! Приготувалися слухати. 
2. ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ. 
-Основне поняття в магнітних явищах це, звичайно ж, магніт. Пригадайте, що означає це слово? 
Магнетизм , як явище , відоме з п'ятого століття до нашої ери, але вивчення його сутності просувалося дуже повільно. Ще древні греки знали, що існує особливий мінерал – це камінь з Магнесії (область у давньогрецькій Фессалії) , здатний притягувати невеликі залізні предмети.(слайд 3) 
Проте вперше властивості магніту були описані лише в 1269 році. А першою великою роботою, присвяченою дослідженню магнітних явищ, є книга Вільяма Гільберта «Про магніті», що вийшла в 1600 році(слайд 4) 
На підставі досвідчених досліджень Гільберт встановив найпростіші властивості магнітних матеріалів: 
-магнітне тяжіння і відштовхування притаманні тільки деяким тіл(залізної руди, заліза, сталі та деяких сплавів); 
-магніт має принаймні два полюси: північний і південний; 
-однойменні полюси відштовхуються, а різнойменні - притягуються; 
-вільно підвішений магніт орієнтується певним чином щодо країн світу. 
Останній факт – основа одного з найбільших винаходів людини – компаса. Перша сторінка нашого журналу називається «Компас вказує на...». Її веде......................(додаток 1)(слайд 5-7) 
-Всім відомо, що магнітна стрілка компаса орієнтується в даній місцевості завжди певним чином. Відповідь ми з вами знайдемо прослухавши матеріали з другої сторінки нашого журналу. Вона носить назву «Магнітне поле Землі та його природа». Її підготував........(додаток 2)(слайд 8-9) 
-Тепер ми знаємо, що живемо в магнітному полі Землі. Помічає це наш організм чи ні? А якщо помічає, то в чому це проявляється? Давайте відкриємо наступну сторінку нашого журналу. Вона називається «Будьте здорові!». Поговоримо з вами про вплив магнітного поля на людину і тварин». Підготував(ла) цю сторінку..................(додаток 3)(слайд 10) 
-Дослідження вчених тривають .Багато дані про магнітних полях Землі і планет отримані за допомогою автоматичних міжпланетних станцій(АМС). Перегортаємо чергову сторінку нашого усного журналу і опиняємося на сторінці «Космічні апарати розповідають». Веде цю сторінку............ (додаток 4) (слайд 11) 
-Відкриваємо наступну сторінку. Вона називається «Подумай!».(слайд 12) Тепер перевіримо , наскільки вибули уважні на уроках та як засвоїли основні поняття , про які йшла мова. Пропоную тест. В листках , які лежать перед вами , необхідно з'єднати питання з відповіддю (додаток 5)