• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 5 731
  • 19-09-2015, 20:07

Варіант 1. 

1. Згідно першого постулату Бора, атомна система може перебувати тільки в особливих стаціонарних станах, в яких ... 
А. ... атом спочиває; 
Б. ... атом не випромінює; 
Ст. ... атом випромінює рівномірно енергію; 
Р. ... атом поглинає енергію. 

2. Енергія кванта виражається формулою: 
А. Е = hν ; Б. Е = hλ/с ; В. Е = hν/λ ; Р. Е = hλ . 


3. Обчисліть довжину хвилі де Бройля частинки масою 1 г, що рухається зі швидкістю 1м/с. 

4. При переході електрона в атомі водню з четвертої стаціонарної орбіти на іншу випромінюється зелена лінія водневого спектра. Визначте довжину хвилі цієї лінії, якщо при випромінюванні атом втрачає енергію 2,53 ев. 

5. На діаграмі представлені енергетичні рівні атома водню. Визначте, якою цифрою позначено перехід з випромінюванням фотона найменшої довжини хвилі. Відповідь обґрунтуйте. 

6. Визначте постійну Планка, якщо фотоэлектроны вырываемые з поверхні деякого металу світлом довжиною хвилі 2,5∙10-7 м мають кінетичну енергію 3,1 ев, а вырываемые світлом з частотою 2,4∙1015Гц мають кінетичну енергію 8,1 ев. 

7. Електрон рухається в магнітному полі з індукцією 8∙10-3 Тл по колу радіус якої 0,5 див. Визначте довжину хвилі де Бройля. 

8. Електрон в атомі водню перейшов з четвертого енергетичного рівня на другий. Визначте модуль імпульсу испущенного при цьому фотона. 

9. Обчисліть лінійну швидкість і період обертання електрона на першій борівській орбіті атома водню. Радіус першої орбіти 0,528∙10-10 м. 
Варіант 2. 

1. Відповідно до другого постулату Бора, атом ... 
А. ... випромінює або поглинає енергію квантами hν = Ек - Еп.; 
Б. ... не випромінює енергію; 
Ст. ... випромінює енергію безперервно; 
Р. ... поглинає енергію безперервно. 

2. Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту виражається формулою: 
А. hν = Авих + mv2/2 ; Б. hν = Авих - mv2/2 ; Ст. . hν + Авих = mv2/2. 

3. Обчисліть довжину хвилі де Бройля частинки, імпульс якої 5∙10-3 кг∙м/с. 

4. Атом водню при переході з одного стаціонарного стану в інший випускає послідовно два кванта з довжиною хвиль 40,51∙10-7м і 0,9725∙10-7м . 
Визначте зміну енергії атома водню. 

5. На діаграмі представлені енергетичні рівні атома водню. Визначте, якою цифрою позначено перехід з поглинанням фотона найбільшої довжини хвилі. Відповідь обґрунтуйте. 

6. Визначте постійну Планка, якщо відомо, що фотоэлектроны, вырываемые з поверхні деякого металу при дії на нього світла з частотою 2,2∙1015 Гц, повністю затримуються напругою 6,6 В, а при дії світла з частотою 4,6∙1015 Гц, напругою 16,5 Ст. 

7. Визначте найменшу і найбільшу довжини хвиль в інфрачервоній області випромінювання атома водню. 

8. Електрон в атомі водню переходить на другий енергетичний рівень, випромінюючи при цьому квант з енергією 1,89 ев. З якого енергетичного рівня перейшов електрон?

9. Знайдіть кінетичну енергію електрона на третій борівській орбіті атома водню. Радіус орбіти 4,752∙10-9 м. 


Варіант 3. 

1. Атомний номер елемента визначає, скільки в ядрі знаходиться ... 
А. ... електронів; Б. ... нейтронів; 
Ст. ... квантів; Р. ... протонів. 

2. Довжина хвилі де Бройля дорівнює ... 
А. λБ = hν; Б. λБ = h/mv; Ст. λБ = з/ν; Р. λБ = 2π r. 

3. Випромінювання якої довжини хвилі поглинув атом водню, якщо повна енергія електрона в атомі збільшилася на 3∙10-19 Дж. 

4. Атом водню при переході з одного стаціонарного стану в інший випускає фотон з довжиною хвилі 6,52∙10-7 м. Визначте зміну енергії атома водню. 

5. Якою стрілкою (вкажіть цифру) зображено на діаграмі енергетичних рівнів атома перехід, пов'язаний з поглинанням фотона найбільшої частоти? Відповідь обґрунтуйте.


6. Визначте довжину хвилі де Бройля для електрона, кінетична енергія якого 103 ев. 

7. Визначте найменшу і найбільшу довжини хвиль в ультрафіолетовій області випромінювання атома водню. 

8. Електрон в збудженому атомі водню отримав енергію 12 ев. На який енергетичний рівень він перейшов? Скільки ліній можна виявити в спектрі випромінювання при переході електрона на більш низькі енергетичні рівні? Енергія основного стану - 13,55 ев. 

9. Обчисліть лінійну швидкість і період обертання електрона на третій борівській орбіті атома водню. Радіус орбіти 0,528∙10-9 м. 


Варіант 4. 


1. Відповідно до третього постулату Бора , стаціонарні електронні орбіти в атомі знаходяться з умови ... 
А. mv2/2 = hλ; Б. 2πr = nh; Ст. mvr = nh; Р. . mvr = nh; 

2. Енергія кванта виражається формулою: 
А. Е = hν ; Б. Е = hλ/с ; В. Е = hν/λ ; Р. Е = hλ . 

3. При переході електрона в атомі водню з четвертої стаціонарної орбіти на іншу випромінюється фотон з енергією 4,09∙10-19 Дж. Яка довжина хвилі цієї лінії спектра? 

4. Обчисліть довжину хвилі де Бройля частинки масою 0,5 м, що рухається зі швидкістю 5 м/с. 

5. Якою стрілкою ( вкажіть цифру) зображено на діаграмі енергетичних рівнів атома перехід, пов'язаний з поглинанням фотона найменшої частоти? Відповідь обґрунтуйте.

6. Найбільша довжина хвилі випромінювання, здатного викликати фотоефект 0,234 мкм. Знайдіть найбільшу кінетичну енергію вырываемых фотоелектронів, якщо катод опромінюють світлом з частотою 1,5∙1015 Гц. 

7. Визначте довжину хвилі де Бройля для електрона, що рухається по першій борівській орбіті в атомі водню. 

8. Яку довжину хвилі електромагнітного випромінювання поглинув атом водню, якщо він при цьому перейшов з другого на третій енергетичний рівень? Енергія атома водню в основному стані -13,55 ев. 

9. Знайдіть кінетичну енергію електрона на першій борівській орбіті атома водню. Радіус орбіти 0,528∙10-10 м.