• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 1 045
  • 19-09-2015, 20:11

Тести містять завдання зростаючої труднощі і специфічної форми, що дозволяє якісно оцінити рівень знань учнів з розділу «Електромагнітна індукція». 
1. Як позначається фізична величина, звана магнітна індукція? 
а) б) L в) ε г) Ф 
2. Як позначається фізична величина, звана індуктивністю? 
а) б) L в) ε г) Ф 
3. Як позначається фізична величина, звана магнітним потоком? 
а) б) L в) ε г) Ф 
4. Як позначається фізична величина, звана ЕРС індукції? 
а) б) L в) ε г) Ф 
5. Яка сила змінює напрям швидкості частинки? 
а) FА б) FЛ в) ЕРС г) сила опору 
6. Яке поле створюється нерухомими зарядами? 
а) магнітне б) електричне 
в) електростатичне г) електродинамічні 
7. Яка сила діє на заряджену частинку з боку магнітного поля? 
а) FА б) FЛ в) ЕРС г) сила тяжіння 
8. Яка фізична величина дорівнює відношенню роботи сторонніх сил до заряду? 
а) FА б) FЛ в) ЕРС г) Ф 
9. Яка фізична величина дорівнює добутку індуктивності на силу струму? 
а) FА б) FЛ в) ЕРС г) Ф 
10. В яких одиницях вимірюється магнітна індукція? 
а) Гн б) Сб в) г) Тл 
11. В яких одиницях вимірюється магнітний потік? 
а) Гн б) Сб в) г) Тл 
12. В яких одиницях вимірюється ЕРС індукції? 
а) Гн б) Сб в) г) Тл 
13. В яких одиницях вимірюється індуктивність? 
а) Гн б) Сб в) г) Тл 
14. Яке поле створюється рухомими зарядами? 
а) магнітне б) електричне 
в) електростатичне г) електродинамічні 
15. Яка фізична величина дорівнює добутку вектора магнітної індукції на площу перерізу провідника і на синус кута між ними? 
а) FА б) FЛ в) ЕРС г) Ф 

Ключ відповідей:1-а, 2-б, 3-г, 4-в, 5-б, 6-б, 7-б, 8-в, 9-г, 10-г, 11-б, 12-в, 13-а, 14-а, 15-р.