• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 2 051
  • 19-09-2015, 20:14

Відкритий урок з фізики 8 клас 
Повторительно – обощающий урок по темі 
« Зміна агрегатних станів» 
Незнаючі нехай навчаться, 
а знаючі нехай згадають ще раз. 
Античний афоризм 
Цілі: 
• Розвиваюча : вміння знаходити рішення проблеми, застосовувати знання в різних областях, активізувати мислення школярів; 
• навчальна: повторити основні формули розділу агрегатні стани речовини з допомогою розв'язування задач; закріпити знання, уміння, навички, отримані при вивченні розділу агрегатні стани речовини; забезпечити засвоєння формул розрахунку кількості теплоти для різних теплових процесів; 
• комунікативна : навчання дітей працювати у взаємодії з іншими учнями (робота в групах) і вчителем; 
• виховна : розвиток пізнавального інтересу до фізики. 
Завдання уроку 
• Закріпити поняття, пов'язані зі зміною агрегатних станів речовини (плавлення, кристалізація, пароутворення, конденсація). Повторити формули для розрахунку кількості теплоти при нагріванні, охолодженні, плавленні, кристалізації, паротворенні і конденсації; 
• Формування умінь: розв'язувати задачі на застосування формул для розрахунку кількості теплоти; працювати з таблицями фізичних величин; будувати і читати графіки процесів; давати відповіді на якісні питання по теплових явищ; виявити рівень перерахованих умінь; 
• Привчати учнів до акуратності при вирішенні задач, побудові графіків; до доброзичливого спілкування і взаємодопомоги при роботі в групах. 

Форма уроку: урок-гра 
ХІД УРОКУ 
I. Організаційний момент (2 хв). 
II. Розминка (8 хв). 
III. Фізичний конкурс (20 хв) 
IV. Загальний підсумок (5хв). 
V. Рефлексія (5 хв) 
I. Організаційний момент. 
Дидактична завдання: підготувати учнів до роботи на уроці. 
Зміст. Ми живемо в світі полів і речовин. У природі існує три агрегатних стани речовини. Агрегатний стан речовини може змінюватися. Сьогодні на уроці нам належить згадати й закріпити поняття, пов'язані зі зміною агрегатних станів речовини. Повторити формули для розрахунку кількості теплоти при нагріванні, охолодженні, плавленні, кристалізації, паротворенні, конденсації. Знання, які ви отримали при вивченні теми, сьогодні будемо застосовувати при вирішенні завдань, роботи з таблицями, при поясненні явищ, що відбуваються в природі. 
Сьогодні у нас буде урок-гра з теми « Зміна агрегатних станів» . А девіз нашого сьогоднішнього уроку - Незнаючі нехай навчаться, а знаючі нехай згадають ще раз. 
Будемо працювати в групах, у нас три команди в кожній групі у нас буде капітан команди, який буде приймати основні рішення і розподіляти роботу в групах. Робота на уроці буде оцінюватися балами, та група, яка набирає на уроці максимальна кількість балів отримує оцінку за урок 5. Гра складається з 4 завдання. 
II. Розминка (Естафета формул) 
III. Фізичний конкурс. 
ЗАВДАННЯ 1. РОЗМИНКА. 
Максимальна кількість балів за кожну правильну відповідь 1. 
Прослухавши уривки з віршів, вам необхідно назвати, які теплові явища знайшли відображення в даних уривках. 
Вірші на теплові явища. 
1. А. С. Пушкін "Євгеній Онєгін". 
У вікно побачила Тетяна 
Вранці побелевший двір, 
Курины, покрівлі і паркан, 
На стеклах легкі візерунки, 
Дерева в зимовому сріблі... 
Питання: Що являють з точки зору фізики, "на стеклах легкі візерунки". 
Відповідь: Кристалики завмерлої води, її тверде стан. 
2. Е. Баратинський "Весна". 
Шумлять струмки! Блищать струмки! 
Взревев, річка несе 
На хребті торжествующем 
Піднятий нею лід! 
Питання: В якому агрегатному стані знаходиться вода? 
Які теплові процеси відображені в цьому уривку? 
Відповідь: Вода в рідкому і твердому агрегатному стані. Процеси нагрівання і плавлення. 
3. Д. Б. Кедрин "Мороз на склі". 
Пейзаж тропічного літа 
Малює холоднеча на вікні. 
Навіщо їй троянди? Видно це 
Зима сумує про весну. 
Питання: Яке фізичне явище знайшло відображення в цьому уривку? 
Наведіть на фізичну термінологію процес "малювання" холоднечі на вікні. 
Відповідь: Кристалізація. 
4. Іван Суриков "Золилась зоря" 
Від квітів на полях 
Ллється запах навкруги, 
І сяє роса 
На траві сріблом. 
Питання: Яке фізичне явище знайшло відображення в цьому уривку? 
Відповідь: Конденсація. Освіта роси. 
На слайді презентації з'являється діаграма агрегатних станів, фазових переходів. 
ЗАВДАННЯ 2. Друге завдання нашого змагання називається «Заселите острів формулами». Максимальна кількість балів 3. 
(Кожній команді видається аркуш із малюнком островів, і вони повинні протягом однієї хвилини заселити порожній острів формулами, беручи літерні значення з острова «Величини») 

Завдання 3. Історичний портрет. 
Максимальна кількість за правильну відповідь 5 балів. Будуть дані 4 підказки, з кожної підказкою максимальний бал зменшується на 1. 
На слайді презентації перед вами портрет англійського фізика. Назвіть його ім'я. (Джеймс Джоуль) 

Підказки: 
• відкрив закон збереження енергії; 
• побудував термодинамічну шкалу температур, розрахував теплоємність деяких газів; 
• шукаючи кращі способи вимірювання електричних струмів, в 1841 р. відкрив названий його ім'ям закон, що дає залежність між силою струму та виділених цим струмом у провіднику теплом ; 
• одиниця виміру всіх видів енергії - механічної, теплової і т. д. 
Завдання 4. Розрахункова задача. 
Максимальна кількість балів 10. 
Яка кількість теплоти пішло на приготування в полярних умовах питної води з льоду масою 10 кг, взятого при температурі -200С , якщо температура води повинна бути рівною 150С? (Втратами підведеної теплоти, витраченої на нагрівання навколишній тел знехтувати.) Питома теплоємність льоду 2100 Дж/кг*С, питома теплоємність води 4200 Дж/кг*С, питома теплота плавлення льоду 330000 Дж/кг 
ВІДПОВІДЬ: 7670 кДж. 
На слайді презентації - Алгоритм вирішення задач по темі: «Зміна агрегатних станів речовини» 
1. Запишіть дано. 
2. Переведіть одиниці СІ. 
3. З'ясуйте, про яких процесах йдеться в задачі. 
4. Випишіть з таблиць температуру плавлення і температуру кипіння речовини і побудуйте графіки процесів. 
5. Підберіть до кожного процесу формулу, запишіть її. 
6. Випишіть з таблиць відсутні величини (питома теплоємність речовини, питома теплота плавлення, питома теплота пароутворення). 
7. Обчисліть кількість теплоти. 
8. Перевірте рішення по розмірності. 
9. Запишіть відповідь. 

Якщо залишився час у резерві то можна провести гру «Пятерочка» 
IV. Загальний підсумок 
На сьогоднішньому уроці ми: 
• повторили основні поняття, пов'язані зі зміною агрегатних станів речовини (плавлення, кристалізація, пароутворення, конденсація), повторили формули для розрахунку кількості теплоти при нагріванні, охолодженні, плавленні, кристалізації, паротворенні і конденсації і застосували їх до вирішення завдання; 
• навчилися працювати в групах. 
Переможцем за підсумками гри стала _________ команда. 
Домашнє завдання: 

V. Рефлексія 
1. Як вам сподобалося сьогодні працювати в групі? 
2. Всі почувалися комфортно? 

3. Мій настрій на уроці. 
Початок уроку Середина уроку Кінець уроку 
Поганий 
Хороше 
Відмінне