Рекомендуем скачать бесплатные программы с нашего сайтика и рекомендуем последние хорошие фильмы смотреть онлайн у нас на популярном сайте шаблоны dle 10.2 лучшие и бесплатные
Алгоритм розв'язування задач на рівняння теплового балансу з допомогою складання модельних схем

У фізиці широко використовуються теоретичні моделі. У цих моделях складний природний об'єкт замінюється уявним більш простим, уявним об'єктом, властивості яких близькі до властивостей реального об'єкта. Використовуються такі моделі, як матеріальна крапка, ідеальний газ, математичний маятник, модель будови атома.  

Алгоритм рішення завдань на застосування рівняння Менделєєва - Клайперона.

Алгоритм рішення завдань на застосування рівняння Менделєєва - Клайперона. Багаторазове (до 7 і більше разів) відтворення учнями логічно вивірених строго послідовних покрокових дій дає можливість глибоко і міцно засвоїти навчальний матеріал. Представлений алгоритм апробований. Він дозволяє: 1) навчити використовувати рівняння Менделєєва-Клайперона (його варіанти); 2) продовжити формування навичок

Алгоритм розв'язування задач на закон збереження механічної енергії

В енергетичному методі вирішення завдань треба вибрати два стани, в яких доцільно порівняти енергію. Як правило, це початкове і кінцеве стан. Важливий вибір нульового рівня, тобто прив'язка системи відліку (СВ) до малюнка.

Алгоритм розв'язання графічних задач по темі «Газові закони»

Тема рішення якісних задач на газові закони вивчається в 10-му класі і входить в матеріали ДПА. Презентація по темі «Алгоритм розв'язування якісних задач на газові закони» може використовуватися в кінці вивчення теми «Газові закони», як при вирішенні на уроці задач даного типу, так і для самостійного вивчення, а також при підготовці до ДПА. У своїй практиці я

Алгоритм розпізнавання типів з'єднання провідників

На уроках з теми "З'єднання провідників" У 8 та 10 класах учні часто не можуть у визначенні типу з'єднання провідників. Я пропоную учням при виконанні завдання скористатися кольоровими олівцями і алгоритмом:

Агрегатні стани речовини. Плавлення і твердіння кристалічних тел. Графік плавлення та твердіння. 8-й клас

Мета: повторити основні положення МКТ, дати уявлення про процеси плавлення й кристалізації, продовжити формування уявлень про будову речовини. Тип уроку: вивчення нового матеріалу; первинне закріплення знань.  

"Агрегатні стани речовини" у 8-му класі

Кожен вчитель прагне поліпшити якість навчання і виховання, ліквідувати перевантаження учнів навчальними завданнями і у вирішенні цих завдань велике значення має вдосконалення системи перевірки та оцінки знань і умінь учнів.  

Агрегатні стани речовини

Цілі уроку: Навчальна: вивчити фізичні особливості різних агрегатних станів речовини, сформувати поняття: процес плавлення та твердіння, розглянути особливості фазового переходу рідина - тверде тіло. Розвиваюча: формувати в учнів уміння виділяти головне і істотне в излагаемом матеріалі, розвиток пізнавальних інтересів і здібностей школярів при виявленні суті процесів. Виховна: виховувати

Агрегатний стан речовини

Цілі уроку: Освітня: повторити та закріпити основні положення МКТ. вивчити фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах. з'ясувати особливості будови речовин у різних агрегатних станах і пояснити їх. Розвиваюча: удосконалювати навички самостійної роботи, активізувати мислення школярів, уміння самостійно формулювати висновки, розвивати мовлення. Виховна: розвиток пізнавального

11-й клас. Тема уроку: "Досвід Генрі"

Мета уроку: формування поняття явища самоіндукції, його прояві в ланцюгах електричного струму, відпрацювання навичок застосування правила Ленца, уміння проводити аналогії між явища природи, прищеплення інтересу до предмета через знайомство з історією відкриттів в області фізики.