• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 3 089
  • 30-05-2014, 00:17

Мета: рішенням трьох видів задач на зустрічний рух;

Розвивати математичне мислення, пам'ять, логіку.

Виховувати працьовитість, взаємодопомога.

Обладнання: динамічний демонстраційний матеріал «Віяло», ноутбуки для групової роботи учнів, презентація «Рішення трьох видів задач на зустрічний рух»

Хід уроку математики в 4 класі: «Розв'язання задач на зустрічний рух»

І.Организаційний момент.

ІІ.Устный рахунок.

Урок почнемо з усного рахунку, який ми проведемо з допомогою віял.

40 x 3 =

26 x 10 =

737 x 0 + 1=

43 x 0 + 47 x 1=

214 x 0 + 0 x 80 =

54 x 1 + 40 x 1=

4500 : 100 =

39000 : 1000 =

Молодці!

ІІІ.Работа з тестами.

А тепер попрацюємо з тестами «Знаходження швидкості, часу, відстані». Група дітей виконують роботу на ноутбуках, решта - індивідуально на місцях відповіді записують на листочках.

Перевірка. Оцінювання результатів.

IV.Работа над новою темою.

Повідомлення теми уроку.

Сьогодні ми познайомимося з рішенням трьох видів задач на зустрічний рух. При поясненні використовується презентація «Рішення задач на зустрічний рух»

«Завдання уроку"

Скажіть, які величини беруть участь у задачах на рух?

Що таке швидкість?

Як її знайти?

Те ж саме час, відстань.

А тепер працюємо з підручником на с.12 № 62.

Читаємо текст першої задачі.

«Креслення 1 задачі на знаходження відстані» 

Таблиця на дошці з величинами «Швидкість. Час. Відстань».

Як рухаються лижники? (назустріч один одному)

Як показано на кресленні? (стрілками)

Що сказано про час їх виходу? (вийшли одночасно)

Як зазначено місце зустрічі? (прапорцем)

Скільки часу буде знаходитися в дорозі до зустрічі кожен лижник? (3 години)

В процесі розбору задачі дані заносяться в таблицю.

З якою швидкістю йшов 1 лижник? 2 лижник?

(12км/год і 14км/год)

Який з них пройде до зустрічі більшу відстань? Чому?

Що треба дізнатися в цій задачі? (відстань)

Частину цієї відстані пройшов 1 лижник, а іншу-2 лижник

Покажіть на кресленні.

Як дізнатися відстань?

Запишіть рішення задачі. Можна виразом. (Учень записує на дошці, пояснює)

(12 x 3 + 14 x 3) = 78км

Відповідь: 78км

Рух лижники починали одночасно і рухалися 1 годину. Скільки км пройшли вони за цей час?

На скільки км лижники зближувалися за 1годину? (на 26км)

В дорозі були 3 години.

Подумайте, чи можна вирішити цю задачу іншим способом?

Запишіть II спосіб вирішення задачі.

 


12 + 14 = 26(км) скор. зближення

26 x 3 = 78(км) відстань між селищами.

Відповідь: 78км.

«Запис розв'язання задачі №1» 

Перевірте своє рішення.

Читаємо текст 2 завдання.

«Креслення 2 задачі на знаходження часу» 

Дані і шукані заносимо в таблицю.

Як рухалися лижники?

Яка відстань була між селищами? (78км)

З якою швидкістю йшов кожен лижник? (12км/год і 14км/год)

Що треба дізнатися в задачі? (через скільки годин лижники зустрілися?)

Як будемо вирішувати?

Діти записують розв'язання у зошити.

12 + 14 = 26(км/год) швидкість зближення.

78 : 26 = 3(год) зустрілися

Відповідь: через 3 години.

«Запис розв'язання задачі №2» 

Перевірте запис рішення.

Читаємо текст 3 завдання.

«Креслення 3 задачі на знаходження швидкості одного з лижників» 

Як рухалися лижники?

Дані і шукані заносимо в таблицю.

Яка відстань між селищами? (78км).

Який час були в дорозі обидва лижника? (3 години).

З якою швидкістю рухався 1 лижник? (12км/год).

Що треба дізнатися в цій задачі? (з якою швидкістю рухався другий лижник?)

Як будемо вирішувати завдання?

Діти записують розв'язання у зошити.

12 x 3 = 36(км) - пройшов лижник 1

78-36=42(км) - пройшов лижник 2

42:3=14(км/год) швидкість 2 лижника

Відповідь: 14(км/год).

ІІ спосіб.

78:3=26(км/год) загальна скор.

26-12=14(км/год) скор.2 лижника

Відповідь: 14км/ч.

«Запис розв'язання задачі №3» 

Перевірте запис рішення.

Могли лижники зустрітися на середині шляху? При яких умовах?

Отже, чим схожі ці задачі? (Обидві на зустрічний рух, в кожну входять 3 величини).

Чим відрізняються? (даними і шуканими).