• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 1 156
  • 14-06-2014, 17:03

Вождь афінської демократії-Перикл

Після греко-перських війн починається розквіт Афін. На чолі їх у цей час стояв Перікл. В 443 році до н. е. афіняни перший раз обрали його на вищу посаду у своєму полісі. Потім його переобирали ще 15 разів.

Історики розповідають, що Перікл був видатним державним діячем і патріотом. Він славився як чудовий оратор. Красномовність (уміння правильно і переконливо говорити) було дуже важливою якістю для політика. Адже тоді не було ні газет, ні радіо, ні телебачення. Щоб досягти успіху, потрібно було переконати народні збори у своїй правоті. За силу слова сучасники називали Перікла Олімпійцем, порівнюючи його із Зевсом.
Перікл віддавав всі свої сили і весь час турботі про Афінах і їх громадян. Він був чесний і безкорисливий. "Хоча він зробив місто... найбільшим і найбагатшим, хоча він могутністю перевершив багатьох царів і тиранів - писав історик Плутарх, - він ні на одну драхму (драхма - афінська монета) не збільшив свого стану в порівнянні з тим, яке залишив йому батько".
Перікл вніс кілька змін в управління полісом, права громадян. Тим самим він продовжив реформи Солона і Клісфена. При Периклі в Афінах остаточно склалася демократія.

 Народні збори

Головним органом управління були народні збори. В ньому брали участь всі громадяни. А громадянином вважався чоловік, який досягнув 20 років, у якого і мати, і батько були афінянами. Народні збори збиралося 3-4 рази на місяць і зазвичай проходило в центрі міста на пагорбі Пніксу. На зборах вирішували усі основні питання життя міста-держави, ухвалювали нові закони.
Будь-який громадянин мав право висловити свою думку з обговорюваного питання. Один сучасник писав: "Всякий, вставши, подає рада, будь то тесля, мідник, швець, купець, судновласник, багатий, бідняк, шляхетний, безрідний". Після обговорення громадяни голосували. За запропоноване рішення вони кидали білий камінчик, а проти - чорний.

Посадові особи

Народні збори обирало численних посадових осіб поліса (ми могли б назвати їх чиновниками). Через рік вони звітували перед зборами. Тих, хто погано працював, карали, частіше всього вони платили штраф. Посадові особи займалися різними питаннями: стежили за надходженням в казну грошей, за дотриманням законів і правил торгівлі на ринку, за чистотою на вулицях і т. д.

Суд

Велику роль у житті Афін грав суд. В її роботі могли брати участь усі громадяни, яким виповнилося 30 років. Щорічно обирали 6 тисяч суддів, але вони зазвичай засідали не всі разом. Для різних справ створювалися окремі комісії. Судді не знали заздалегідь, в який комісії будуть засідати. Так виключалася можливість підкупу.

Введення оплати

Участь в управлінні державою вимагало від громадян багато часу. Не всі афіняни могли приходити на засідання народних зборів і суду, бути чиновниками. Бідняки повинні були постійно працювати: селяни - обробляти свою землю, ремісники - працювати в майстерні. Для них кожен раз виникало питання: піти сьогодні назаседание або заробити гроші на життя? Перікл вважав, що це неправильно. Він хотів, щоб навіть найбідніші громадяни брали участь в управлінні, і знайшов спосіб, як цього домогтися.
Як розповідають стародавні автори, за його пропозицією держава стала оплачувати суддів. Коли вони засідали, то отримували грошей стільки, скільки потрібно, щоб прожити один день. Потім ввели оплату деяких посад. Пізніше почали платити і тим, хто приходив на засідання народних зборів. Завдяки цьому навіть найбідніші громадяни мали реальну можливість брати участь в управлінні державою. Перікл домігся і встановлення пенсій сиротам та інвалідам.
Ні в одному з грецьких держав народ не мав стільки прав, як в Афінах. Але це були права меншості. Всього в Аттиці жило приблизно 200 тисяч осіб, а громадян налічувалося лише 30-40 тисяч. В управлінні державою не могли брати участь жінки-громадянки. Стародавнім грекам здавалася просто смішною думка, що жінка може прийти в народні збори. Ніяких політичних прав не мали вільні люди, що переселилися в Афіни з інших полісів, ні тим більше раби.

Будівництво в Афінах за Перікла

Перікл не хотів, щоб прості громадяни перетворилися на жебраків, які живуть за рахунок держави. Тому за його пропозицією в місті будувалися храми, громадські будівлі, зміцнення. Афіни перетворилися на найкрасивіше місто Греції.
Будівництво дало роботу багатьом громадянам. На будівництві були зайняті люди самих різних професій - від вантажників і погоничів ослів до майстерних скульпторів і архітекторів. Афіняни освоювали нові види ремесла. Поступово багато з них стали хорошими фахівцями.

Військова сила Афін

Перікл багато зробив для зміцнення могутності свого поліса. Головну силу Афін він бачив у флоті. Кожен рік протягом восьми місяців флот плавав по всьому Середземному морю. Морякам в цей час теж платили гроші.
Афінський флот знищив піратів. Настав час розквіту морської торгівлі. Афінський порт Пірей перетворився на найбільший центр торгівлі. Тут збиралися іноді до 400 кораблів. Від торгівлі афіняни мали більшу вигоду.
При Периклі було завершено будівництво стін від Афін до Пірея (їх називали Довгими стінами). В Піреї було багатолюдно і гамірно. Тут укладали торговельні угоди, продавали і купували великі партії товарів.

Раби

Значну частину жителів Афін становили раби. "Раби є у всіх", - стверджував один з письменників. "Ми - вільні, живемо працею рабів", - вторив йому відомий оратор. Невільники працювали на полях, в майстернях, в будинках громадян. Найбільше рабів використовували на срібних рудниках, де вони працювали день і ніч.
Головним джерелом рабів була війна. Багато раби народжувалися вже в домі пана. Греків серед рабів було мало, адже потрапили в полон зазвичай викуповували родичі. В основному рабів привозили з інших країн - Фракії, Північного Причорномор'я і Малої Азії. У Греції було кілька відомих ринків рабів. У перший день кожного місяця торгували рабами і на афінській агорі. Раб піднімався на поміст, і глашатай вихваляв його гідності з метою підвищити ціну. Раб був абсолютно безправний. Він не мав ні майна, ні родини. У ньому не бачили людини, його називали розмовляючим знаряддям. Іноді раби втекли від господарів. Спійманих били батогами і випалювали на лобі напис: "Тримай мене. Я тікаю".