• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 1 323
  • 17-01-2016, 22:53

 

Логічні вирази

 
Калькулятор для знаходження скорочених дизъюнктивных нормальних форм ( ДНФ ) , мінімальних кон'юнктівних нормальних форм ( КНФ ), складання таблиці істинності і побудова діаграми Ейлера-Венна множин (безкоштовно). 

Правило введення логічних виразів: 
Безлічі або вираження позначаємо великими літерами латинського алфавіту A,B,C,D і т. д. 
 A' - штрихом позначаємо доповнення множин (в даному випадку доповнення множини A)
 && - кон'юнкція ( логічне "І" )
  - диз'юнкція ( логічне "АБО" )
 ! - заперечення (ставимо попереду вирази, приклад !A)
 \cap - перетин множин
\cup - об'єднання множин (доповнення множин)  
A&!B - позначаємо різниця множин A∖B=A-B
A=>B - імплікація "Якщо ...., то".
A<=>B - еквівалентність